Välkommen till

MJ Åkeri AB.

Vi är det speciella företaget som gör allt för att lösa våra kunders förfrågningar.
våra sociala kanaler
Policys

Miljöpolicy

Värna om både den inre och den yttre miljön inom företaget, utifrån våra egna resurser.
Att utifrån kundens krav och företagets egna resurser och förutsättningar erbjuda marknaden transporter med minsta möjliga påverkan av miljön.
Utbildat vår personal i Eco-Driving för att få så miljövänlig, trafiksäker och ekonomisk körning som möjligt.
Även uppföljning i Dyna-fleet av bränsleförbrukning m.m.

Trafikpolicy

Värna om dina medtrafikanter
Vara ett gott föredöme i trafiken.
Följa lagar och regler.
Anpassa sin körning utifrån rådande väderförhållanden och väglag.
Använda säkerhetsbälte.
Använda säkerhetsutrustningen på fordonet.
Förankra godset väl.
Ej använda någon form av droger och alkohol.

Kvalitetspolicy

Att skapa långsiktiga och goda relationer med kunderna.
Att alltid utföra transporterna utifrån kundens kvalitetskrav.
Att alltid uppfylla överenskommelsen med kunden.
Att hålla fordonen i gott, trafiksäkert skick.
Att ge personalen nödvändig information gällande transporten.
Att alltid leverera i tid och med god kvalité.
Vår historia

MJ Åkeri har funnits länge.
Men det har inte alltid sett ut som det gör idag.